Výprava mladších 19.3.

V sobotu 19.3. společně vyrazíme (vlčata i světlušky) do Českého Středohoří, podíváme se na dvě zříceniny a budeme se kochat zdejší krajinou. Nyní nám to počasí snad umožní.

Sejdeme se v sobotu v 8:15 na Hlavním nádraží (pod odjezdovou tabulí u Luxoru)
Vrátíme se tamtéž v 17:15 tamtéž

S sebou si zabal 100 korun, respirátor (+ 1 náhradní), pevné boty, teplé oblečení (i čepici, šálu a rukavice), jídlo a teplé pití na celý den, šátek na hry, notýsek a tužku, skautský šátek na sebe.

Prosíme, aby účastníci byli bez příznaků onemocnění COVID-19.

Těšíme se na vás Hája, Tichošlápek a Myšák