21 ledna, 2020

Roční plán akcí

2020/21

Oddílové akce

18.-20. 9. pojedeme na již tradiční zahajovací výpravu (celooddílová akce; bez benjamínků)

16.-18.10. se bude konat Výsadek (akce určená pro rovery a rangers)

24.10. – oslavíme 30 let oddílu Scarabeus (akce, která měla proběhnout již v květnu, ale z důvodu opatření byla přesunuta na tento říjen)

– 13.-15. 11. – pojedeme na Podzimní výpravu (celooddílová akce; bez benjamínků)

5. 12. můžete před svými dveřmi očekávat mikulášskou nadílku (pouze mladší – světlušky a vlčata)

12. 12. bude Vánoční výprava (celooddílová akce s benjamínky i s rodiči)

22. 12. – budeme v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad rozdávat Betlémské světlo

16. 1. – se bude konat Zimní výprava (družinová výprava)

 

– 2.-10.7. – stavba tábora + puťák (určeno pro skauty, skautky, rovery a vedoucí)

10.-24.7.tábor pro celý oddíl

Poznámka: Tábor benjamínků zatím není jasně určen.

 

Akce benjamínků

17. 10. se bude konat Družinová výprava benamínků

24.10. – oslavíme 30 let oddílu Scarabeus (akce, která měla proběhnout již v květnu, ale z důvodu opatření byla přesunuta na tento říjen)

21. 11. se koná Podzimní výprava benjamínků

12. 12. bude Vánoční výprava (celooddílová akce s benjamínky i s rodiči)

22. 12. – budeme v kostele na náměstí Jiřího z Poděbrad rozdávat Betlémské světlo