Svátek svatého Jiří

Legenda o svatém Jiří
Kdysi dávno u pramene zásobujícího město Kyrény v Libyi si postavil hnízdo

jedovatý drak, který přicházel k městským hradbám a svým jedovatým dechem ohrožoval
obyvatele města. Obyvatelé mu proto k jezeru nosili denně ovce, aby uspokojili jeho hlad a
drak svou blízkostí nezamořoval město. Jak ovce docházely, tak byla drakovi denně
předkládána jen jedna ovce – a jeden člověk určený losem. Až los padl na jedinou královu
dceru, který marně žádal o její milost. Když byla vedena k jezeru, jel Jiří kolem a jak bylo jeho
rytířskou povinností, pokusil se princeznu zachránit. Nasedl na koně a draka napadl. Ranou
kopí jej vážně zranil a srazil k zemi. „Neváhej dívko a hoď mu na krk svůj pás.“ řekl dívce.
Když tak učinila, drak šel za ní jako pes, a zkrotlého ho přivedli do města. Král nabídl Jiřímu
nesmírnou spoustu peněz, ten je však nechal rozdat chudým.

Oslavte s námi svátek svatého Jiří,  svátek skautského patrona a svátek skautů. Sv. Jiří je symbolem
boje dobra se zlem, statečnosti a ochrany bezbranných.
Oslavme tento svátek i v této těžké době. Oblečte si skautský šátek, udělejte dobrý skutek a připojte se
od 16:50 na celooddílovou schůzku (přes odkaz na emailu).
Večer si můžete od 19:30 pustit skautské oslavy na stránce facebooku nebo na youtube Junáka – Českého skauta.

Přejeme všem bratrům a sestrám všechno nejlepší!

Tento záznam byl publikován v Akce . Uložit odkaz do záložek.