Betlémské světlo – 22.12.

Papež Urban II v 11. století vyzval rytíře, aby uspořádali válečnou výpravu do Palestiny, aby osvobodili od mohamedánů Betlém a Jeruzalém, rodiště a hrob Ježíše. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, si začali říkat křižáci. Této výpravy se zúčastnili i mládenci z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když přežije a vrátí se, tak donese plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami Florencie objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel muž s hořící svíčkou. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.

Na tuto pověst navázali skauti a každý rok je v Betlémě před Vánoci zapáleno toto světlo míru, které je letecky dopraveno do Vídně a poté vlaky rozvezeno po celé Evropě. Pokud se chceš zúčastnit rozdávání světla a rozzářit tak lidem úsměv ve tváři, tak neváhej přijít.

Sraz: na mších v 11:30 a 18:30 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

S sebou: skautský kroj, lucernička

Těší se na tebe
Myšák a další vedoucí